☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Środa 19.12.2018

zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie
78-200 Białogard,
ul. Świdwińska 21a

tel. 94-311-31-00;
94-312-44-44
fax 94-311-31-01

e-mail: szbi@praca.gov.pl, pup@pupbialogard.pl

http://bialogard.praca.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Adres siedziby: ul. Świdwińska 21 a, 78 – 200 Białogard, adres e-mail: pup@pupbialogard.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pup@pupbialogard.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. dane zbierane są w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

 

Wytworzył:
Dariusz Staszewski
Udostępnił:
Dariusz Staszewski
(2005-06-03 07:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Staszewski
(2018-05-25 12:27:04)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X