Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy

Zgłoszenie wolnego miejsca

 

Prace interwencyjne - organizacja

Ankieta

Wniosek

Zgłoszenie wolnego miejsca

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Prace interwencyjne - zwrot kosztów

Oświadczenie

WNIOSEK o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnianiem bezrobotnych na pracach interwencyjnych

 

 

Staże

Ankieta

Program stażu

Wniosek

Zgłoszenie wolnego miejsca

 

 

Dodatek Aktywizacyjny

Wniosek

 

Dotacje

Analiza przedsięwzięcia

Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Oświadczenie bezrobotnego

Formularz pomoc de minmis

Upoważnienie BIG

Oświadczenie bezrobotnegoo pomocy de minimis

Opis działalności gospodarczej

Klauzula informacyjna - dla poręczycieli

Zaświadczenie poręczyciela o zatrudnieniu

Zgoda współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie poręczyciela - stan cywilny

 Refundacje kosztów

 Ankieta

Upoważnienie BIG

Formularz pomoc de minmis

Oświadczenie podmiotu

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Oświadczenie o pomocy de minimis

Klauzula informacyjna - dla poręczycieli

Zaświadczenie poręczyciela o zatrudnieniu

Zgłoszenie oferty pracy

Zgoda współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie dodatkowe - obniżenie wymiaru czasu pracy

Oświadczenie poręczyciela - stan cywilny

Prace społecznie użyteczne

Wniosek o organizację PSU w ramach PAI

Wniosek o refundacje PSU w ramach PAI

Plan potrzeb psu-PAI

 

Roboty publiczne

Wniosek o organizację robót publicznych

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Oświadczenie organizatora robót / upoważnionego pracodawcy dotyczące pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Oświadczenie do wniosku o refundację robót publicznych

Wniosek o refundacje robót publicznych od 6 osób

Wniosek o refundacje robót publicznych

Wniosek o zaliczkę

 

Świadczenia integracyjne

 Wniosek o refundację świadczeń integracyjnych

Wniosek o zaliczkę  - świadczenia integracyjne

 

Zatrudnienie wspierane

Oświadczenie pracodawcy

Wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego

Wniosek o refundacje zatrudnienia wspieranego

Formularz informacji o pomocy de minimis

 

 

Szkolenia

Wzór oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności

Wzór oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

Formularz informacji o pomocy de minimis

Wniosek umowa trójstronna

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Wniosek o przyznanie dofinansowania z Krajowego Fundusz Szkoleniowego
 

Studia podyplomowe

Deklaracja pracodawcy

Karta informacyjna

Wniosek

Stypendium na kontynuowanie dalszej nauki

Wniosek o przyznanie stypendium

 

Refundacja kosztów wynagrodzenia,nagród,składek dla osób do 30 roku życia

Oświadczenie o pomocy de minimis

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wynagrodzenia, składek dla osób do 30 roku życia

Formularz informacji o pomocy de minimis

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia, składek dla osób do 30 roku życia

 

Bony

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU STAŻOWEGO

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kowalska
Udostępnił:
Staszewski Dariusz
(2005-06-09 10:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Staszewski Dariusz
(2023-12-04 13:33:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki